1era visita i següents: 40€

En cada sessió es farà una exploració, diagnòstic i tractament.